Nova escola de pensament econòmic i social. La simbiosi de la “individualització” i les “matemàtiques”.