Etiqueta: transformació digital

Nova Escola de pensament

Individualització i matemàtiques

 

A la finalització del segle XIX va néixer l’Escola Austríaca de pensament econòmic. És l’any 1871 quan Carl Menger, publica el llibre “Principis d’economia política“, aquest es convertí en un dels primers tractats econòmics contemporanis que presentà la teoria de la “utilitat marginal“.

L’Escola austríaca es basa en “l’individualisme metodològic“, concepte basat en el fet que els fenòmens socials resulten de les motivacions i accions dels individus.

Des de mitjans del segle XX, els economistes tradicionals han criticat l’escola austríaca moderna i consideren que la seva metodologia, que rebutja fer teoria econòmica des de models matemàtics, l’econometria i l’anàlisi macroeconòmics és lluny de l’economia convencional o bé, és “heterodoxa”.

Fugint d’entrar en la raó de part d’un debat històric, el que em sembla més interessant per aprofundir en el coneixement els canvis econòmics, socials, conductuals i sociopolítics que estan succeint al món en l’actualitat, és la simbiosi “individualització i matemàtiques”. 

Podria ser aquesta simbiosi, la base d’una nova escola de pensament econòmic on la suma d’aquests dos actius pogués explicar moltes variables avui fora de l’àmbit d’estudi, per entendre una mica millor el món.

Inclús, aquesta nova escola de pensament econòmic podria ser la base d’una nova conceptualització conductual al món i aportar elements de valor afegit per aconseguir allò que en Marcet en diu “la suma de las inteligencias” – humana i tecnològica- 

No és possible llegir el present, i crear instruments de desenvolupament personal de futur, si no som capaços de reflexionar sobre les variables i els indicadors que interpel·len un món accelerat i en constant canvi.

Com gestionar els canvis i la complexitat a la “nova normalitat”

La transformació digital era una urgència abans de la pandèmia. Avui, a les acaballes de l’estat d’alarma i llegint cap a on camina “el nou món”, és imprescindible i urgent la Digitalització de les empreses (Digital Enterprise), una obligatorietat per sobreviure. I ho contextualitzo a l’esfera empresarial així com a la professional (personal).

Amb aquesta afirmació no us he dit res de nou que no hagin exclamat experts, tertulians, columnistes i divulgadors en les darreres setmanes. Coneixem les amenaces, som conscients de les nostres febleses, són evidents els reptes que venen, i transformaran, “la nova normalitat”. No hi ha excusa i no tenim temps.

Amb aquest article us proposo, per a iniciar la digitalització empresarial, l’adopció d’una metodologia (agile), que tot i no ser de creació recent, està emergint derivat dels efectes positius que provoca. Una metodologia operativa per a qualsevol àmbit i/o sector; empresa privada, administració pública o bé per la millora de les nostres capacitacions personals i/o professionals.

De què parlem?
La metodologia agile permet gestionar el projecte de forma flexible, autònoma i eficaç reduint-ne els costos i augmentar la productivitat. És una metodologia que permet adaptar la forma de treball a les condicions del projecte, aconseguint flexibilitat i immediatesa en la resposta i adaptar el projecte i el seu desenvolupament a les circumstàncies específiques de l’entorn.

El marc àgil SCRUM

Per ser més concret, avui us parlo del marc SCRUM. Un framework per a la gestió fàcil de projectes complexos. El concepte és dividir projectes grans en etapes més petites, revisar i adaptar al llarg del camí. Aquest és un marc incremental que permet, amb una millor gestió de l’equip (motivació) i una major interacció amb els skateholders, el desenvolupament incremental del producte sense errors i de manera iterativa.

Aquest framework ja és utilitzat en gairebé tots els sectors econòmics i productius (TIC, finances, telecomunicacions, construcció, educació, sector públic, assegurances, etc). Alhora, pot ser també una eina d’ús personal/professional. Alguns dels avantatges són:

QUALITAT

Realitzant proves des de l’inici i iterant amb el producte des del feedback permanent amb el client.

RESULTATS

Fent tangible el treball i la seva millora (incremental) per aportar valor des de l’inici

MOTIVACIÓ

Treballant conjuntament amb el client, veient créixer el producte periòdicament

Com sempre resto a la vostra disposició per ajudar-vos i acompanyar-vos en la Transformació Digital, Digitalització Empresarial o bé Pública, de la vostra organització. És l’hora de ficar al client/usuari al centre de les vostres prioritats i dels vostres projectes. Els reptes són gegantins, les oportunitats també.

[Descarga no encontrada]